Статут закладу освіти

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

 

 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 6 “СТРУМОЧОК” КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ є юридичною особою, знаходиться в комунальній власності.

 

Скорочена назва юридичної особи: ДНЗ № 6 «СТРУМОЧОК»

 • Юридична адреса КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 6 «СТРУМОЧОК» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ : 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Достоєвського, 25.
 • Засновником КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» є Конотопська міська рада, яка здійснює фінансування, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 • КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року №305, «Національною доктриною розвитку освіти», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні» іншими законодавчими актами Президента України,Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, власним Статутом.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.
 • Головною метою КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 • Діяльність КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей, формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» несе відповідальність перед собою, суспільством і державою, за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”,
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  • Взаємовідносини між КОНОТОПСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 6 «СТРУМОЧОК» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

 

 

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 

 • Заклад розрахований на 50 місць.
 • Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) сімейними ознаками.
 • У КОНОТОПСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 6 «СТРУМОЧОК»  функціонують  групи загального розвитку.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» має групи з денним  10,5 годинним перебуванням.
 • Наповнюваність груп дітьми становить:
 • ясельного віку до 25 осіб,
 • дошкільного віку до 25 осіб.
  • Для зарахування дитини до КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» необхідно пред’явити:
 • направлення відділу освіти міської ради;
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я завідувача дошкільним закладом;
 • медичну довідку про стан здоров’я,
 • довідку про епідеміологічне оточення;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • угоду з батьками,
 • документи для встановлення батьківської плати.

 

 • За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).
 • Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати за харчування без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, протягом 2-х місяців.
 • Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як 10 календарних днів.

 

 

 

 

 

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом, 10,5 годин. Вихідні дні субота,неділя,святкові дні.
 • Щоденний графік роботи КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»: з 7 год. 30 хв. до 18.00 год., чергової групи – в ранкові години з 7 год.  до 7 год. 30 хв., в вечері  з 18   до 19 години.

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 

 • Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 • Навчальний дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 • План роботи комунального дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується  з  відділом освіти міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Конотопським міськрайонним управлінням держсанепідслужби в Сумській області  та  відділом освіти.
 • У КОНОТОПСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 6 «СТРУМОЧОК»  визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 • Навчально – виховний процес здійснюється за чинними державними програмами.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК» організовує освітній процес за еколого-естетичним напрямком.

 

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

 

 • Порядок забезпечення продуктами харчування дітей дошкільного віку  визначається організацією-переможцем тендерних торгів, віповідно санітарно-гігієнічних правил.
 • У КОНОТОПСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 6 «СТРУМОЧОК»  встановлено 4-х разове харчування:
 • сніданок,
 • обід,
 • полуденок,
 • вечеря,

Для дітей, які перебувають у закладі менше, ніж шість годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

 • Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, та керівника КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»

 

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 

 • Медичне обслуговування дітей КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»  здійснюється на безоплатній основі медичною сестрою та лікарями  дитячої  поліклініки відділкової лікарні ст. Конотоп.
 • Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «СТРУМОЧОК»   забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

 

 • Учасниками навчально-виховного процесу у КОНОТОПСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 6 «СТРУМОЧОК є: діти  дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні платні послуги у сфері дошкільної освіти.
 • За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:
 • преміювання;
 • грамоти відділу освіти міської ради, управління освіти облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України;
 • значок «Відмінник освіти України»;
 • інші державні нагороди.

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатацій та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
  • Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу з питань навчання та виховання дітей;
 • звернення до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріальної бази  дошкільного закладу закладу;
 • захист законних інтересів своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • відмовлятися від надання платних послуг.

Батьки або особи, які їх замінюють  зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно сповіщати про можливу відсутність або хворобу дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;інші права, що не суперечать законодавству України.
  • На посаду педагогічного працівника дітей  КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»  призначається особа, яка має відповідну вищу  педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України про освіту-вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я дає змогу виконувати професійні обов’язки.
  • Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів, засобів роботи з дітьми, розробку та застосування методик виховання за погодженням відділу освіти;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, семінарах;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.
  • Педагогічні працівники дошкільного закладу  зобов’язані :
 • виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загально – людської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівника;
  • Педагогічні працівники призначаються та звільняються з посади наказом відділу освіти та зпогодженням адміністрації закладу, інші працівники приймаються на роботу до КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» завідувачем.
  • Працівники КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  • Працівники КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди (2 рази на рік).
  • Педагогічні працівники КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» підлягають атестації, яка здійснюється один раз на 5 років відповідно до  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого Міністерством  освіти і науки України.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, трудової угоди або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

 

 • Управління КОНОТОПСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 6 «СТРУМОЧОК» здійснюється відділом освіти Конотопської міської ради.
 • Безпосереднє керівництво роботою КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти Конотопської міської ради за погодженням з міським головою та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.
 • Керівник КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК»:
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України ” Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку , посадові інструкції за погоженням з ПК;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами , які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб , які їх замінюють;
 • розподіляє премії працівникам дошкільного закладу за рахунок і у межах фонду заробітної плати.
  • Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, представники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна радазакладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

визначає план роботи дошкільного закладу, затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

 • визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреби дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

 • Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків   або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу –  2/3, батьків – 1/3. Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни до нього, доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
  • У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів, (працівники дошкільного закладу, батьки, відділ освіти, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 • У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучання громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 7 (семи) осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування наїї засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основним завданням піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, організаціями, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу,
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 1. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 • КОНОТОПСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДУ  № 6 «СТРУМОЧОК» передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

 

 

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 

10.1. Джерелами  формування кошторису дошкільного закладу є кошти:

 • відділу освіти міської ради;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертви і цільові внески фізичних та юридичних осіб, та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.  Заклад може надавати додаткові платні послуги за відвідування дошкільниками

гуртків.

10.3.  КОНОТОПСЬКИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  № 6 «СТРУМОЧОК» за погодженням з відділом освіти Конотопської міської ради має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4.  Статистична звітність 85-К про діяльність КОНОТОПСЬКОГО  ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  № 6 «СТРУМОЧОК» здійснюється відповідного до чинного законодавства. За рішенням відділу освіти Конотопської міської ради бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Конотопської міської ради.

 

 

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 

 • Основною формою контролю за діяльністю КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • Контроль за дотриманням КОНОТОПСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДИМ № 6 «СТРУМОЧОК державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється  місцевими органами виконавчої влади – відділом освіти міської ради, управлінням освіти  облдержадміністрації.
 • Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється міською радою.

 

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

 

 • Припинення діяльності КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
 • Припинення діяльності КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційною комісією) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

У разі припинення діяльності КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» вся сукупність прав та обов’язків товариства переходить до його правонаступників.

 • КОНОТОПСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  № 6 «СТРУМОЧОК» ліквідується:

 

 • Після закінчення строку, на який він створювався, або після досягнення мети, поставленої при його створення.
 • За рішенням вищого органу.
 • На підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК», у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.
 • З інших підстав, передбачених установчими документами.

Припинення діяльності КОНОТОПСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 6 «СТРУМОЧОК» проводиться в установчому законодавством порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                          М.О. Башкиров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.