Результати моніторингу якості освіти

Узагальнені результати рівня розвитку компетенційдітей молодшого та старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти по Конотопському ДНЗ № 6 «СТРУМОЧОК»

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій  

дітей молодшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО

группа «КАЛИНКА» (4-й рік життя)

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року життя визначався в 2017-2018 н.р. відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Дитина»

.

 

На початок навчального року в ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, які прийшли в ДНЗ, проте спостерігається динаміка покращення результатів на кінець навчального року в усіх  сферах розвитку. Значно покращилися результати мовленнєвого розвитку, комунікативна активність дітей, сенсорно-пізнавальний розвиток.

Але слід зазначити, що вихователям молодших дошкільнят слід звернути увагу на:

 • для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.
 • для розвитку сенсорно-пізнавального розвитку необхідно приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості.
 • вихователям слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дошкільників, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей.
 • приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.
 • педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим.
 • вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.
 • необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

 

Узагальнені результати рівня розвитку компетенції дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО групи «ВІНОЧОК»

 (6-й рік життя)

Дослідження рівня розвитку компетенцій дошкільників шостого року життя здійснювалося у дошкільному навчальному закладі три рази на рік   (вересень, січень, травень) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Також було проведене дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) до школи, яке проводилося  психологом за низкою спеціально дібраних методик в присутності батьків дитини, чи довіреної особи, за такими напрямами: соціальна готовність, психологічна готовність, інтелектуальна готовність. Дані досліджень співставлялись з даними спостережень вихователів групи за дитиною, рівнем її досягнень, здібностей.

Дані педагогічного та психологічного досліджень досягнень випускників ДНЗ та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками в контексті безперервної освіти показали, що робота ведеться на достатньому рівні.

Також завданням вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток порівняльного і пояснювального, зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки і розвиток сенсомоторної координації на аркуші, техніки малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

В 2018-2019 н.р. педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності у всіх сферах життєдіяльності. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи  вихователям слід орієнтуватися на індивідуальні особливості кожної дитини, створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи;

 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідливості, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.

Педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль аби виправити виявлені у 2017-2018 н.р. недоліки в роботі, а саме:

 

 • недоліки в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах;
 • одноманітність і традиційність форм і методів організації роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, основ безпеки життєдіяльності;
 • недостатня увага до формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності;

 

 

Директор (завідувач)                              Г.П. Барабаш

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.